Snart kan du flytta till gröna Roslags-Näsby

Roslags-Näsby ligger i Täbys södra centrala del och kommer år 2025 kunna erbjuda 14000 fler bostäder än idag. Grönytefaktorn är hög i Roslags-Näsby, här kommer du kunna bo på ett socialt, ekologiskt och hållbart sätt.

I Roslags-Näsby byggs allt från en studentskrapa till mysiga radhus. Det blir en mycket varierad och slående arkitektur i det nya området – det är nämligen så många som sexton olika arkitekter som arbetat med byggnaderna.

Hållbarheten i fokus

Alla byggnader i Roslags-Näsby kommer certifieras minst enligt Miljöbyggnad silver. För de boende i Roslags-Näsby ska det finnas möjlighet att enkelt göra hållbara val i vardagen. Flertalet byggherrar har tagit fram olika program för att du ska kunna se över bland annat din energiförbrukning. Dessutom kommer du ha all service på promenad- eller cykelavstånd. Även Roslagsbanan ligger alldeles intill.

Kommunikationerna

Med Roslagsbanan från Roslags-Näsby tar det endast två minuter till Täby Centrum, och tolv minuter till centrala Stockholm. Roslags-Näsby blir även en drömplats för cyklisten. I området kommer finnas servicestationer med pump och verktyg för din cykel och gemensamma cykelpooler. Dessutom finns det planer på en cykelstrada (snabbcykelväg) mellan Arninge och Roslagstull.

Ett grönt bostadsområde

Kraven på de 19 bolagen som bygger Roslags-Näsby är höga. Alla byggnader blir miljöcertifierade och det ska vara enkelt att leva hållbart. Byggnaderna ska ha stora inslag av grönska. Detsamma gäller för området i stort – det ska kännetecknas av en hög ”grönytefaktor”.

Roslags-Näsby kommer alltså att fyllas av blomstrande träd, gräsmattor och vackra växter. Sedumtaken växlar i grönt, orange och rött. På flera av byggnadernas tak byggs växthus som delas av de boende eller förser restaurangen i huset med närodlat.

Visst låter det magiskt? Surfa in och läs mer på roslagsnasby.com

Illustration: White Arkitekter